Samsun Web Tasarim Polis malzemeleri Samsun ilaçlama Samsun çilingir farmasi üye ol Farmasi katalog Samsun atakum çilingir farmasi direktör Farmasi üye ol hacklink hacklink

Thành viên NEWASIA GLOBAL LEARNING

Profile Châu An (Jenna An)
 
 • 2006-2017 Internationally studied secondary and high schools, at AIS, BIS and IB program at Ray High School, Texas, USA
 • 2017: Excellently graduated IB and Top 7% Texas Graduation
 • August. 2017: UT-Austin, Asian Studies
 • August, 2019: SOKA International, International Studies
Community Activities:
 • 2017-2019: NEWASIA GLOBAL LEARNING’ services for studying at public library (General Science Library, Ho Chi Minh, Vietnam) and street’ children situation at Dist. 7, Ho Chi Minh, Vietnam
 • 2014-2017: Ray’ high school activities, such as International Culture - Students Club; A&M Corpus Christi’ Marine protection of nature; Asian Museum; Corpus Christi and Austin’ Food Bank;
 • 2006-2014: Hy Vong Binh Thanh Deaf Impaired School; AIS/BIS students’ community activities, focusing on International Students – International Cultural Festival (BIS)
 
Profile Hương Nguyễn (Nguyễn Thị Lan Hương – Ann Nguyen)
 
Tóm tắt Lịch Sử Làm việc/Profile
Trình độ học vấn/Qualifications
5/2014-6/2017:        Ứng viên Nghiên cứu sinh tại Khoa Quản trị Giáo dục, đại học A&M, Corpus Christi (Tx, US), nghiên cứu về quốc tế hóa giáo dục đại học
                                    EdD’ student at Educational Leadership Doctorate Program, A&M, Corpus Christi, (Tx, US), specializing in internationalization of higher education
9/1995-6/1998:        Thạc sỹ Luật, chuyên ngành luật kinh tế quốc tế, đề tài nghiên cứu về chuyển giao công nghệ và li-xăng tại Việt nam
                                    Master of Law, specialized in international economics, focused on research topics of technology and licensing transferring in Vietnam
9/1990-7/1994:        Cử nhân Luật, đề tài nghiên cứu về chuyển giao công nghệ và li-xăng tại Việt nam
                                    Bachelor of Law, graduated with thesistechnology and licensing transferring in Vietnam”

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ (IP)
Working experiences in Intellectual Property
10/2004 – nay (2020):         NEWASIA, Tư vấn, phát triển dự án về giáo dục các cấp; hoạt động đại diện sở hữu trí tuệ tại Việt nam, trong đó gồm các dự án chuyển giao công nghệ và thương hiệu tại Việt nam và châu Á
                                    NEWASIA, consulting and promoting cross-leveling education systems; acting as IP agent in Vietnam, including the projects for transferring and licensing technology and brands in Vietnam and Asia
8/2001- 3/2005:       Unilever (Vietnam), Luật sư Tập đoàn, phụ trách các thương hiệu (dưới khía cạnh pháp lý và tuân thủ Tập Đoàn); chịu trách nhiệm về các hoạt động pháp lý/tuân thủ và chống hàng giả, bao gồm các dự án phát triển của Tập đoàn tại châu Á, gồm cả hỗ trợ bảo hộ chỉ dẫn địa lý Nước Mắm Phú Quốc cho Hiệp Hội NM Phú Quốc
                                    Unilever (Vietnam), Corporate Lawyer, in charge of legal corporate governance and management of brands, business and anti-counterfeit, including but not limited to all developing global and regional projects for globalized and centralized production and business in Asia, promoting local geographic indicator of “Nước Mắm Phú Quốc” (Phú Quốc Fish Source) to Phú Quốc Fish Source’ Association
6/1994-6/2001         INVESTCONSULT, lĩnh vực tư vấn và phát triển dự án về IP và dự án FDI
                                    INVESTCONSULT, consulting and promoting FDI in Vietnam, focused on IP aspects
6/1992-8/1992         Intern tại Pham Tran & Associate, học việc tại đại diện sở hữu trí tuệ, nghiên cứu về kiến thức IP
                                    Intern at Pham Tran & Associate, learning at IP agent and studying the IP knowledge/cases

Những đề tài nghiên cứu chuyên sâu
Interesting Research
 1. Chuyển giao công nghệ và li-xăng trong và ngoài Việt nam, với các đối tượng khác nhau, như từ doanh nghiệp FDI tới các hộ kinh doanh cá thể, hay tập đoàn kinh tế nhà nước, bao gồm những hoạt động giải quyết tranh chấp tại Tòa án và các hình thức khác;
Technology transfer and licensing matters inbound and outbound Vietnam, with many IPs, for FDI Corporates to individual/family business, or State Owned Enterprises, including the handling disputes at courts and arbitration;
 
 1. Giáo dục nước ngoài tại Việt nam, một hình thức chuyển giao “tri thức” trong giai đoạn từ 1990 – 2020;
International Education in Vietnam, a special “knowledge” transfer from 1990 – 2020;
 
 1. Quốc tế hóa giáo dục đại học tại Mỹ, góc nhìn từ sinh viên châu Á và những yếu tố hỗ trợ sinh viên thành tựu;
Internationalization of colleges in US, views from Asian international students and impacts from student services to help students success;
 
 1. Quốc tế hóa giáo dục đại học Việt nam trong quá trình chuyển đổi từ đại học “giảng dạy” sang đại học nghiên cứu ứng dụng, dựa trên nền tảng tri thức của sở hữu trí tuệ;
Internationalization of Vietnam colleges to transfer from teaching to research-based and applied universities, resourced from Intellectual Property - International Knowledge and Resources
 
 1. Những dự kiến về nghiên cứu và xây dựng trung tâm R&D về IP - Cục Sở hữu Trí Tuệ (NOIP) và tại hệ thống đại học Việt nam, theo hướng ứng dụng truyền thống - công nghệ để nâng cao giá trị thương mại cho sản phẩm/dịch vụ, hướng đến xuất khẩu
Proposed long-term research for developing IP R&D Centers between NOIP and Vietnam    Colleges system to promote the traditional values in the technology era to help Vietnam adding commercial values in products/services in local and overseas markets

Những bài viết công bố công chúng/Publications:
 1. TAMUCC (Texas A&M Corpus Christi), 2015, Huong Nguyen, EdD’ student, Employment Training Conference, “Teaching International Students: A study of challenges and some silent truths at Texas A&M University - Corpus Christi (TAMUCC)”
 2. SEAMEO 2016 Conference in Higher Education and Leadership, http://www.vnseameo.org/InternationalConference2016/conference-program/; http://www.vnseameo.org/InternationalConference2016/speakers/;
 3. Website www.newasiagloballearning.com;
 4. Các bài viết đăng trên báo chí Việt nam:
  1. 1 Báo Giáo dục Việt nam, Nguyễn Thị Lan Hương, NEWASIA GLOBAL LEARNING [https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-duc-o-my-gio-la-chi-dau-cua-bat-binh-dang-xa-hoi-post198185.gd; https://giaoduc.net.vn/du-hoc/hay-lam-ban-voi-sinh-vien-my-va-con-duong-quoc-te-hoa-giao-duc-dai-hoc-post187332.gd; https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/cuoc-chien-trong-chinh-sach-giao-duc-my-post174932.gd; https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/ba-cau-chuyen-ban-ve-su-tu-te-trong-giao-duc-cua-my-hom-nay-post174386.gd]
  2. 2 Báo Vietnamnet, Nguyễn Thị Lan Hương, NEWASIA GLOBAL LEARNING, Sự thật khác về minh bạch thông tin giáo dục đại học, https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc/ba-cong-khai-su-that-khac-ve-minh-bach-thong-tin-giao-duc-dai-hoc-355025.html;
  3. 3 Báo Thanh Niên, Nguyễn Thị Lan Hương, NEWASIA GLOBAL LEARNING, Tại sao hầu hết các đại học nên từ bỏ “trò chơi” xếp hạng?, Bài dịch từ những bài viết của P. Altbach và E. Hazelkorn, https://thanhnien.vn/giao-duc/tai-sao-hau-het-cac-dai-hoc-nen-tu-bo-tro-choi-xep-hang-782223.html
  4. 4 Báo VNExpress, Nguyễn Thị Lan Hương, NEWASIA GLOBAL LEARNING, Sinh viên có quyền lên tiếng khi học phí tăng 30%, https://vnexpress.net/sinh-vien-co-quyen-len-tieng-khi-hoc-phi-tang-30-3441417.html
Tin tức nổi bật
Học “bảo vệ” bản thân thế nào trong thời đại IoT?
Học “bảo vệ” bản thân thế nào trong thời đại IoT?
Nợ và Tương lai của Giáo dục Thế kỷ 21
Nợ và Tương lai của Giáo dục Thế kỷ 21
​NHỮNG THÁCH THỨC CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM
NHỮNG THÁCH THỨC CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM – GÓC NHÌN CỦA “NGƯỜI TRONG CUỘC”
Impacts of library and self-learning by VEF and FETP students to complete programs
Impacts of library and self-learning by VEF and FETP students to complete programs
Chống lại “cái chết” do internet và mạng xã hội ở Việt nam
Chống lại “cái chết” do internet và mạng xã hội ở Việt nam
Chia sẻ nổi bật